Gnesta kommuns gymnasieverksamhet

Information med anledning av coronaviruset

För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset rekommenderar Folkhälsomyndigheten att gymnasieskolornas och vuxenutbildningars undervisning ska ske på distans.

Den gymnasieutbildning som bedrivs i Gnesta på Åsbacka kommer därför inte att ha någon schemalagd undervisning. Alla elever kommer istället att få hjälp att bedriva sina studier på distans. Vi kommer att på olika sätt hjälpa eleverna med att klara av sina studier. Studiesamordnaren har samtal med alla elever om hur detta kan ske på bästa möjliga sätt. Skolan kommer att kontinuerligt följa varje elevs studier.

Detta kan bland annat innebära:

  • Att eleven får hjälp med sina studier via dator och kan ringa personal på telefon bestämda tider
  • Att personal bokar regelbundna telefonmöten med eleven.
  • Att personal vid behov bokar träff med eleven för att försäkra sig om att undervisningen går framåt och att eleven får individuell hjälp.
  • Att enskilda möten med elevhälsan äger rum efter behov
  • Att bokade uppföljningssamtal kvällstid hålls som planerat
  • Att pågående praktikperioder fortsätter om arbetsgivaren så tillåter

För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset är det viktigt att ovanstående möten avbokas om elev eller vuxen känner sig sjuka med snuva, hosta eller feber, även vid lindriga symtom. Alla som uppvisar symtom ska vara friska i två dygn innan ett fysiskt möte kan äga rum.

Elever med distansundervisning är fullt berättigade till studiemedel enligt CSN. Läs mer om detta på CSN:s webbplats, se relaterad info.

Läget kan snabbt förändras och elever och vårdnadshavare kommer att hållas uppdaterade löpande. Läs mer om kommunens arbete med anledning av coronaviruset här.

Individuellt alternativ

Gnesta kommun erbjuder undervisning inom ramen för introduktionsprogrammet individuell alternativ. Undervisningen och upplägget anpassas efter dig och dina behov.

Programmet för dig som behöver lite längre tid på dig för att komma vidare till gymnasiet eller yrkeslivet. Här kan du kombinera grundskolekurser och gymnasiekurser, även praktik kan vara aktuellt. Vi skapar ett program utifrån dina behov.