Gnesta kommuns gymnasieverksamhet

Information om utbildningen vid introduktionsprogrammet i Gnesta med anledning av coronaviruset

Sedan den 18 mars bedrivs gymnasieskolornas och vuxenutbildningarnas undervisning på distans, efter rekommendation från Folkhälsomyndigheten. Sedan övergången till distansundervisning inleddes har vi kontinuerligt följt alla elever genom digitala samtal, telefonkontakt och schemalagda träffar med enskilda elever.

En förordningsändring öppnar nu upp för gymnasieskolan att bedriva viss undervisning i skolans lokaler. Detta ska göras för elever i små grupper, med syfte att de ska klara vissa moment eller för att elever i behov av särskilt stöd ska kunna få det på skolan.

Med start den 20 april kommer vi därför bjuda in till mer schemalagd undervisning och möten. En del av dessa möten kan komma att hållas med flera elever. Kontakt kommer tas direkt med eleverna.

Oavsett om undervisningen bedrivs på distans eller i skolans lokaler gäller att alla elever måste delta i schemalagda möten. Frånvaro utan orsak räknas som ogiltig frånvaro och kan rapporteras till CSN enligt våra vanliga rutiner.

Fortsatt gäller att du ska stanna hemma om du känner dig sjuk med snuva, hosta eller feber, även vid lindriga symtom. Alla som uppvisar symtom ska vara friska i två dygn innan de kommer till skolan.

Läs mer om möjligheten att öppna för mindre elevgrupper på Skolverkets hemsida.länk till annan webbplats

För mer övergripande information, hänvisas till kommunens webbplats.länk till annan webbplats