Information till fristående gymnasieskolor

Bidragsbeloppen till fristående gymnasieskolor för 2018.

Vi är tacksamma om alla fakturor märks med objekts- eller referensnummer 53120, vilket underlättar vår fakturahantering.

Elever folkbokförda i Gnesta kommun som är berättigade till Access- eller LT-kort får dem via Medborgarkontoret i Gnesta, vilket elever och vårdnadshavare får information om inför gymnasiestarten. Korten ska alltså inte lämnas ut av er.

Sist, men inte minst, betonar jag vikten av att kontakta mig om en elev börjar eller slutar på skolan, om en elev avviker från studieplanen, har stor frånvaro eller riskerar att inte erhålla slutbetyg/gymnasieexamen.

Tveka inte att höra av dig/er om det finns funderingar kring en elevs skolgång; vi har ett gemensamt intresse av att våra elever ska lyckas i sina studier!

Senast publicerad 2018-10-17