Skylt vid Gnesta station

Dagliga resor för gymnasieelever med SL eller Sörmlandstrafiken

Du som går i gymnasiet har rätt till resekort med Sörmlandstrafiken eller SL till och med det år du fyller 20.

Elever som ska resa med SL kvitterar ut nytt resekort på servicecenter inför varje termin cirka en vecka före skolstart. Ingen ansökan krävs, men för att hämta ut kortet behöver du ha med legitimation.

Om du reser med Sörmlandstrafiken för att ta dig till gymnasiet, och inte har haft ett resekort i grundskolan, kvitterar du ut ett resekort på servicecenter när du börjar gymnasiet. Ingen ansökan krävs, men för att hämta ut kortet behöver du ha med legitimation. Resterande terminer behåller du samma resekort, som fylls på automatiskt inför varje nytt läsår. Om du har haft ett resekort i grundskolan ska du behålla det då det automatiskt konverteras till ett resekort för gymnasiet.

Glöm inte att registrera ditt resekort på Sörmlandstrafikens respektive SL:s hemsida. Då får du snabbt ett nytt om du förlorar kortet.

Resebidrag

Elever som går i ett gymnasium där ett resekort inte är tillräckligt för att kunna ta sig till skolan, kan istället ansöka om resebidrag. Beviljas eleven resebidrag innebär det att eleven inte har rätt till resekort. Mer information om resebidrag finns i riktlinjer för resebidrag och inackorderingsbidrag under relaterad info, där finns också länk till e-tjänst för ansökan.

Inackorderingsbidrag

Om en gymnasieelev behöver bo på gymnasieorten på grund av lång eller besvärlig resväg, finns möjlighet att ansöka om inackorderingsbidrag. Inackorderingsbidraget är ett stöd avseende boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet. Det går inte att få både resebidrag och inackorderingsbidrag samtidigt. En förutsättning för att kunna få inackorderingsbidrag, är att eleven kan visa att hon eller han har en utgift för inackorderingsboendet, exempelvis ett hyreskontrakt eller liknande. Mer information om inackorderingsbidrag finns i riktlinjer för resebidrag och inackorderingsbidrag under relaterad info, där finns också e-tjänst för ansökan.

Anslutningsresor

Om en gymnasieelev har mer än sex kilometer mellan sin bostad och närmaste hållplats, finns möjligheten att ansöka om bidrag för anslutningsresor (km-bidrag). Mer information finns i riktlinjerna under relaterad info där finns också e-tjänst för ansökan. 

Senast publicerad 2019-08-13