Skylt vid Gnesta station

Dagliga resor för gymnasieelever med SL eller Sörmlandstrafiken

Du som reser dagligen till gymnasiet har rätt till giltigt färdbevis med Sörmlandstrafiken eller SL (Storstockholms Lokaltrafik) till och med det år du fyller 20.

Vid resor med Sörmlandstrafiken använder du det kort du fick läsåret 17/18. Detta fylls per automatik på inför varje läsår tills du avslutar gymnasiet. Nya gymnasieelever som behöver busskort på gymnasiet (och som inte hade busskort på högstadiet) ska göra en ansökan om dagliga resor, e-tjänst finns under relaterad info.

Elever som ska resa med SL kvitterar ut nytt färdbevis på medborgarkontoret inför varje termin cirka en vecka före skolstart. Ta med legitimation. Ingen ansökan krävs.

Bra att tänka på är att registrera ditt färdbevis på Sörmlandstrafikens respektive SL:s hemsida för att kunna erhålla nytt om du skulle förlora kortet.

Resebidrag

För gymnasieelever där ett buss- eller SL-kort inte är tillräckligt för att kunna resa till skolan, finns möjlighet att istället ansöka om resebidrag.  Mer information om resebidrag finns i riktlinjer för resebidrag och inackorderingsbidrag under relaterad info där finns också e-tjänst för ansökan.

Inackorderingsbidrag

Om en gymnasieelev behöver bo på gymnasieorten på grund av lång och besvärlig resväg, finns möjlighet att ansöka om inackorderingsbidrag. Inackorderingsbidraget är ett stöd avseende boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet. Det går inte att få både resebidrag och inackorderingsbidrag samtidigt. En förutsättning för att kunna få inackorderingsbidrag, är att eleven kan visa att hon eller han har en utgift för inackorderingsboendet, exempelvis ett hyreskontrakt eller liknande. Mer information om inackorderingsbidrag finns i riktlinjer för resebidrag och inackorderingsbidrag under relaterad info där finns också e-tjänst för ansökan.

Anslutningsresor

Om en gymnasieelev har mer än sex kilometer mellan sin bostad och närmaste hållplats, finns möjligheten att ansöka om bidrag för anslutningsresor (km-bidrag). Mer information finns i riktlinjerna under relaterad info där finns också e-tjänst för ansökan. 

Senast publicerad 2019-05-06