Språkintroduktion i Gnesta

För nyanlända i Gnesta kommun erbjuds språkintroduktionsprogram. Språkintroduktion sker i mindre klasser och ger goda möjligheter att lära sig svenska. Kurserna som erbjuds är en blandning av teoretiska och praktiska ämnen.

Undervisningen sker på dagtid i Gnesta, på Åsbacka vid Utbildningscentrums lokaler och på Frejaskolan.

När eleven börjar görs ett introduktionssamtal där en studieplan läggs upp som passar elevens nivå och mål.

Följande ämnen erbjuds:

Svenska som andraspråk
Matematik
Engelska
Idrott och hälsa
Musik
Bild och form
Religion
Hem- och konsumentkunskap
Samhällskunskap
Historia
Geografi
Slöjd (trä- och metall, textil)

För mer information, se relaterad info.

Senast publicerad 2019-04-04