Studier och praktik i Gnesta kommun

I Gnesta kommun kan vi erbjuda studier och praktik för dig som är mellan 16 och 19 år och som uppfyller någon eller några av följande punkter:

  • Inte har någon gymnasieexamen
  • Inte har pågående gymnasiestudier
  • Saknar behörighet till yrkes- och högskoleförberedande program
  • Har särskilda skäl för att studera hos oss

Studierna genomförs i samarbete med vuxenutbildningen i Gnesta kommun. Undervisningen ges flexibelt och utifrån individuell planering. All undervisning kan kombineras med praktik. Vi erbjuder dessutom:

  • Hjälp med att långsiktigt planera studier
  • Motivationshöjande insatser
  • Tillgång till vägledning och stöd av studie- och yrkesvägledare samt kurator
  • Tydlig information om möjlighet och rätt till hjälp och stöd i samhället

Kravlösa samtal

Kontakta oss om du vill prata om skola, arbete, praktik och framtiden. Samtalet är helt kravlöst och utgår ifrån dig och dina behov. I första hand får du träffa verksamhetens studie- och yrkesvägledare. Därefter bestämmer ni om ni ska fortsätta ses och kika på någon utbildning eller praktik.

Information med anledning av coronaviruset

Undervisningen bedrivs på plats i skolans lokaler. För att minimera risken för smittspridning genomförs stora delar av undervisningen individuellt eller i små grupper. Vid förändringar tas kontakt direkt med eleverna. Fortsatt gäller att du ska stanna hemma om du känner dig sjuk med snuva, hosta eller feber, även vid lindriga symtom.