IK-ersättning

Huvudmän som planerar att ta emot barn och elever folkbokförda i Gnesta kommun, behöver omgående kontakta Barn- och utbildningskontoret. Bidrag från Gnesta kommun betalas ut för de barn som huvudmannen informerat kommunen om vid avläsningstillfället (15:e i varje månad). Bidrag betalas inte ut retroaktivt.

Ersättning till fristående och interkommunal verksamhet inom barnomsorg och skola

Här finns Gnesta kommuns bidragsbelopp för förskola och grundskola och gymnasieskola

Senast publicerad 2018-01-30