IK-ersättning

Ersättning till fristående och interkommunal verksamhet inom barnomsorg och skola

Här finns Gnesta kommuns bidragsbelopp för förskola och grundskola och gymnasieskola

Senast publicerad 2017-12-15