Barn- och elevpeng

Huvudmän som planerar att ta emot barn och elever folkbokförda i Gnesta kommun i sin verksamhet ska omgående kontakta barn- och utbildningskontoret.

Barn- och elevpeng betalas ut för de barn som huvudmannen informerat kommunen om vid avläsningstillfället den 15:e varje månad. Bidrag betalas inte ut retroaktivt.

För Gnesta kommuns bidragsbelopp för förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola, se relaterad information.