Information till gymnasieskolor

Faktureringsuppgifter

För att underlätta vår fakturahantering ska alla fakturor märkas med objekts- eller referensnummer TAN.

Resor till och från gymnasiet

Elever folkbokförda i Gnesta kommun får resekort via servicecenter i Gnesta, vilket elever och vårdnadshavare får information om inför gymnasiestarten och därefter inför skolstart varje år.

Elev börjar på skolan, avviker från studieplanen eller har stor frånvaro

Kontakta Gnesta kommuns gymnasieansvarige om en elev börjar på skolan, om en elev avviker från studieplanen, har stor frånvaro eller riskerar att inte erhålla slutbetyg. Se kontakt.

Avbrott i studierna

Om en elev slutar eller gör avbrott i sina studier ska detta snarast meddelas till hemkommunen. Detta görs i vår blankett för anmälan om studieavbrott till hemkommunen. Detta ska även registreras i UEDB.