Information till gymnasieskolor

Faktureringsuppgifter

För att underlätta vår fakturahantering ska alla fakturor märkas med objekts- eller referensnummer 53120.

Resor till och från gymnasiet

Elever folkbokförda i Gnesta kommun får resekort via servicecenter i Gnesta, vilket elever och vårdnadshavare får information om inför gymnasiestarten och därefter inför skolstart varje år.

Elev börjar på skolan, avviker från studieplanen eller har stor frånvaro

Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen om en elev börjar på skolan, om en elev avviker från studieplanen, har stor frånvaro eller riskerar att inte erhålla slutbetyg.

Avbrott i studierna

Om en elev slutar eller gör avbrott i sina studier ska detta snarast meddelas till hemkommunen. Detta görs i vår blankett för anmälan om studieavbrott till hemkommunen, se relaterad information. Detta ska även registreras i UEDB.