Tilläggsbelopp

Fristående förskolor, skolor och fritidshem kan ansöka om ersättning utöver grundbeloppet för barn och elever med omfattande behov av särskilt stöd om stödinsatserna är extraordinära.

Tilläggsbeloppet täcker inte hela stödinsatsen utan enbart den extra kostnad som gör att stödinsatsen är att betrakta som extraordinär.

För riktlinjer för tilläggsbelopp och länk till e-tjänst för ansökan om tilläggsbelopp, se relaterad info. Ansökan görs till barn- och utbildningskontoret.

Tilläggsbelopp kan även sökas för elev som deltar i modersmålsundervisning. Kontakta barn- och utbildningskontoret för att ansöka om detta, se kontakt.