Information till fristående gymnasieskolor

För att underlätta vår fakturahantering ska alla fakturor märkas med objekts- eller referensnummer 53120.

Elever folkbokförda i Gnesta kommun får resekort via servicecenter i Gnesta, vilket elever och vårdnadshavare får information om inför gymnasiestarten.

Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen om en elev börjar eller slutar på skolan, om en elev avviker från studieplanen, har stor frånvaro eller riskerar att inte erhålla slutbetyg.

Senast publicerad 2019-08-21