Interkommunal ersättning

Huvudmän som planerar att ta emot barn och elever folkbokförda i Gnesta kommun i sin verksamhet ska omgående kontakta barn- och utbildningskontoret.

Interkommunal ersättning från Gnesta kommun betalas ut för de barn som huvudmannen informerat kommunen om vid avläsningstillfället den 15e varje månad. Bidrag betalas inte ut retroaktivt.

Gnesta kommuns bidragsbelopp för förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola finns under relaterad info.

Senast publicerad 2019-05-17