Interkommunal ersättning

Huvudmän som planerar att ta emot barn och elever folkbokförda i Gnesta kommun i sin verksamhet ska omgående kontakta barn- och utbildningskontoret.

Interkommunal ersättning från Gnesta kommun betalas ut för de barn som huvudmannen informerat kommunen om vid avläsningstillfället den 15:e varje månad. Bidrag betalas inte ut retroaktivt.

Gnesta kommuns bidragsbelopp för förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola finns under relaterad info.

Senast publicerad 2019-06-25