Tilläggsbelopp

Fristående förskolor, skolor och fritidshem kan ansöka om ersättning utöver grundbeloppet för barn och elever med omfattande behov av särskilt stöd om stödinsatserna är extraordinära.

Tilläggsbeloppet täcker inte hela stödinsatsen utan enbart den extra kostnad som gör att stödinsatsen är att betrakta som extraordinär.

Riktlinjer för tilläggsbelopp och ansökningsblankett finns under relaterad info. Ansökan görs till barn- och utbildningskontoret.

Senast publicerad 2019-06-13