Skoldatateket

Skoldatateksverksamhet i Gnesta kommun utbildar speciallärare och pedagoger från alla enheter så att de kan använda alternativa verktyg.  Den utrustning vi har är placerad på enheterna och personal vid skoldatateket besöker personal och elever på respektive enhet.   

Läroböcker och dataprogram att ladda ner hemma

Gnesta kommun har tecknat ett Daisyabonnemang. Det innebär att vi har betalat för att fritt kunna ladda ner alla läromedel som finns inlästa i Daisyformat.

Kommunen har även tecknat avtal så att alla elever kan ladda ner talsyntes, Stava Rex, Spellright och Elevdatas skolprogram gratis hemma. Kontakta ditt barns lärare för att få lösenord för nedladdningen.

De elever som har specifika läs- och skrivsvårigheter får tillgång en dator som de kan använda i skolan.


Mål för skoldatatekets verksamhet

Skoldatateket ska stödja arbetet för att hitta lösningar för elever i behov av särskilt stöd. Den som har läs- och skrivsvårigheter eller ADHD-problematik ska får prova och välja de alternativa verktyg som fungerar bäst i skolarbetet.

Skoldatateket erbjuder

 • Visningar och utbildning om alternativa verktyg
 • Handledning till pedagoger för att kunna använda it-baserat material och alternativa verktyg.
 • Utlåning av alternativa verktyg och pedagogiska program.

Utrustning på Skoldatateket

Hjälpmedel

 • Daisy-spelare, spelare för inlästa läromedel och skönlitteratur.
 • AlphaSmart, batteridrivet tangentbord med display och möjlighet att överföra skriven text till ordbehandlingsprogram i datorn.
 • C-pen 20, penna som scannar in kortare text och siffror. Pennan ansluts till datorn via usb-porten.
 • Scanner, scannar in enstaka sidor från läroböcker eller andra texter så att texten blir redigeringsbar och dessutom kan läsas upp via talsyntes.
 • Svensk talpenna, penna som scannar text, uttalar ord och översätter från engelska till svenska
 • MP-3-spelare, spelare för inlästa böcker.
 • Stage Line, röstförstärkare som gör lärarens röst tydligare för elever i klassrummet, läraren har en mikrofon och eleven ett headset.
 • Penfriend, en etikettläsare, sätt en etikett i t ex en bok, läs in texten i pennan. När du riktar penna mot etiketten läser den upp den inspelade texten.

Programvaror

 • Stava Rex, rättstavningsprogram.
 • ClaroRead Plus v5.5, talsyntes som läser upp texter t ex i Word och på Internet.
 • Spellright, rättstavningsprogram och ordlista på engelska.
 • Elevdatas skolavtal med träningsprogram i matematik, svenska och engelska.
 • Minneslek Junior , Senior och Flex, program för att träna arbetsminnet, används för intensivträning 30 minuter per dag under ca fem veckor.
 • Provia, testverktyg för Lexia. Eleven gör ett mindre test och programmet rekommenderar övningar för fortsatt träning i Lexia.
 • Lexia, träningsprogram för minnesträning, svenska, matematik, engelska mm.
 • Skolstil, två teckensnitt som liknar de man använde vid skrivinlärning.

Senast publicerad 2014-03-31