Skoldatateket

Skoldatateksverksamhet i Gnesta kommun utbildar speciallärare och pedagoger från alla enheter så att de kan använda alternativa verktyg.  Den utrustning vi har är placerad på enheterna och personal vid skoldatateket besöker personal och elever på respektive enhet.  

Mål för skoldatatekets verksamhet

Skoldatateket ska stödja arbetet för att hitta lösningar för elever i behov av stöd. Den som har läs- och skrivsvårigheter eller ADHD-problematik ska får prova och välja de alternativa verktyg som fungerar bäst i skolarbetet.

Lyssna på läromedel

Gnesta kommun abonnerar på Inläsningstjänst. Alla elever kan lyssna på inlästa läromedel via webben eller appen Inläsningstjänst. Det finns läromedel med studiestöd. Studiestödet innebär att texten presenteras på arabiska, dari/persiska, somaliska eller tigrinja innan eleven lyssnar på den svenska texten.
Eleverna loggar in  på Inläsningstjänst med sin skolinloggning till Googlelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skoldatateket erbjuder

 • Visningar och utbildning om alternativa verktyg
 • Handledning till pedagoger för att kunna använda it-baserat material och alternativa verktyg.
 • Utlåning av alternativa verktyg och pedagogiska program.

Utrustning på Skoldatateket

Hjälpmedel

 • Lärplattor
 • Stage Line, röstförstärkare som gör lärarens röst tydligare för elever i klassrummet, läraren har en mikrofon och eleven ett headset.
 • Penfriend, en etikettläsare, sätt en etikett i t ex en bok, läs in texten i pennan. När du riktar penna mot etiketten läser den upp den inspelade texten.

Programvaror

 • Stava Rex, rättstavningsprogram.
 • ClaroRead Pro, talsyntes som läser upp texter t ex i Word och på Internet.
 • Spellright, rättstavningsprogram och ordlista på engelska.
 • skolplus.se webplats med övningar i matematik, svenska, engelska, geografi och hjärngympa. Kontakta klasslärare eller mentor för inloggningsuppgifter.
 • Provia, testverktyg för Lexia. Eleven gör ett mindre test och programmet rekommenderar övningar för fortsatt träning i programmet Lexia.
 • Lexia, träningsprogram för läsförmåga, minnesträning, svenska, matematik, engelska mm.
 • Symwriter och Widgit online, program där det skrivna syns som symboler.

Senast publicerad 2018-08-29