Synpunkter och klagomål

Om du har synpunkter eller klagomål på verksamheten i våra förskolor, fritidshem eller grundskolor vill vi gärna veta det. Gnesta kommun har som mål att ge en bra service och ett gott bemötande till dig som medborgare. Alla som arbetar inom kommunens verksamheter har som målsättning att barn och ungdomar ska möta en verksamhet av högsta kvalitet där kunskaper och utveckling är i fokus.

Har du synpunkter eller klagomål?

Har du synpunkter på verksamheten inom förskolan, fritidshemmet, förskoleklassen eller skolan? Då vill vi gärna veta det. Du kan lämna dina synpunkter skriftligt, ringa eller prata med oss personligen. Dina synpunkter är viktiga i vårt fortsatta förbättringsarbete.

Synpunkter och klagomål blir allmän handling

Brev eller e-post som du skickar till kommunen blir allmänna handlingar och diarieförs. Behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen. Mer information hittar du via länken Personuppgiftslagen i högerspalten.

Våra rutiner för hantering av förbättringsförslag och klagomål

Om du har synpunkter eller klagomål bör du i första hand vända dig till mentor eller lärare i skolan eller till personalen på förskolan, fritidshemmet eller i förskoleklassen. Om ni inte lyckas lösa problemet och du fortfarande är missnöjd, vänd dig till ansvarig rektor eller förskolechef.

Om du fortfarande är missnöjd, kan du lämna ett skriftligt klagomål via e-postmeddelande eller brev. Ditt skriftliga klagomål kommer att diarieföras på Barn- och utbildningsförvaltningen och utredas av ansvarig verksamhetschef. Allt dokumenteras. Verksamhetschefen ansvarar för att varje klagomål utreds och besvaras.

Återkoppling till den klagande ska ske senast inom 14 dagar från det att klagomålet har kommit in. Du kommer att få ett skriftligt svar när ärendet är klart och avslutas.

Skicka in eller lämna in skriftligt klagomål

För skriftliga synpunkter eller klagomål kan du använda  kommunens e-tjänst för synpunkter. Du hittar länken längst ner här på sidan. Du kan även skriva ett brev till kommunen.

Om du inte använder kommunens e-tjänst skickar du ditt klagomål till:
Gnesta kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
646 80 Gnesta

Det går också bra att lämna in ditt skriftliga klagomål till Barn- och utbildningskontoret, Åsgatan 13. 
Lämnar du det till din förskola/skola skickas synpunkterna/klagomålet vidare till Barn- och utbildningskontoret.   

Senast publicerad 2018-11-27