Välkommen till KomTek

LEGOrobot EV3

KomTek är en kommunal teknik- och entreprenörskola. Här kan barn och unga gå på fritidsverksamhet, likt den kommunala kulturskolan, fast med teknik.

KomTek tar också emot skolklasser samt åker ut till skolorna under skoltid. Under loven ordnas speciella kurser, till exempel påsklovs- och sommarkurser.

Målsättning

Med KomTek vill Gnesta kommun erbjuda aktiviteter för barn och ungdomar med inriktningen teknik och entreprenörskap. Kurserna på KomTek kan handla om bland annat konstruktion, elektronik, design eller robotprogrammering.

Målsättningen med KomTek i Gnesta är bland annat att stimulera och öka intresset för teknik bland barn, unga och pedagoger samt öka samarbetet med näringslivet.

En annan målsättning är att skapa en röd tråd för teknik och entreprenörskap från grundskola till gymnasieskola. I KomTeks verksamhet strävar vi efter att 50 procent av deltagarna är kvinnor/flickor och 50 procent är män/pojkar.

Senast publicerad 2018-10-15