Välkommen till Kulturskolan

Ett levande lärande som berikar och berör!

Kulturskolan i Gnesta erbjuder undervisning i dans, drama/teater och musik. Vi vänder oss till alla barn och ungdomar i åldrarna 7-18 år, boende i Gnesta kommun.

Undervisningenen för elever i årskurs ett och två bedrivs i form av LEK-kurser på alla grundskolor i kommunen. Läs mer om våra LEK-kurser här.

Kulturskolan vill tända, bevara och förvalta elevernas gnista för sitt ämne. Vi vill ge eleverna verktygen till livslångt konstnärligt skapande och få dem att vilja utforska och uppskatta de konstärliga ämnena över tid. Vi vill att eleverna ska växa genom sitt deltagande i vår verksamhet och därmed få en stärkt självkänsla.

Vi värnar om en välkomnande atmosfär och gör vårt bästa för att bemöta våra elever med öppenhet och respekt. Vi försöker tillgodose elevernas utveckling oavsett ålder, kunskapsnivå och förutsättningar.

Vi månar om den individuella utvecklingen såväl som samspelet med andra. På kulturskolan är både lektioner och framträdanden viktiga.

Hos oss ska man trivas!

Lokaler/Hitta till oss

Gnesta Kulturskola finns i lokaler på Frejaskolan innanför Freja Café. Streetdance samt drama- och teatergrupperna håller till i samlingssalen på Frejaskolan som också ligger innanför Freja Café.

LEK-kurserna, som är Kulturskolans verksamhet för de yngre eleverna, är förlagda ute på respektive skola.​

Beskrivning av verksamhet

Kulturskolan är en frivillig verksamhet som vänder sig till barn och ungdomar från skolår 1. Kulturskolan har ca 200 barn och ungdomar som kommer till oss för att en eller flera gånger i veckan ägna sig åt musik- och dansundervisning samt drama.

Dessutom möter vi samtliga elever i årskurs 1 20 gånger per läsår inom ramen för våra LEK-kurser.

Gnesta Kulturskola satsar på orkester- och ensembleverksamhet och därför är vårt mål att du inom ett år ska kunna delta i någon form av orkester eller ensemble.

Klicka här för att se vilka ämnen vi undervisar i.

Senast publicerad 2017-10-13