2019-01-02

Accesskort för gymnasieresor VT-19

Dags att hämta Accesskort för Vårterminen 2019

För de elever som har rätt till Accesskort med dagliga resor till gymnasiet på SL så finns dessa att hämta ut på Medborgarkontoret från och med Onsdag 2/1-19

Tag med legitimation för att kvittera ut ditt resebevis.

De som åker dagligen med Sörmlandstrafiken åker på samma kort som man erhöll till höstterminen 2018.  

Senast publicerad 2019-01-02