2018-12-10

Ändrade avgiftsnivåer för maxtaxan i förskola och fritidshem

Skolverket har meddelat att inkomsttaket i maxtaxan för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem höjs till 47 490 kronor den 1 januari 2019

Den högsta avgiftsnivån blir 1 425 kronor för barn i förskola och pedagogisk omsorg. Högsta avgiftsnivån för barn i fritidshem blir 950 kronor

Här kan du läsa mer om maxtaxan på skolverkets hemsidalänk till annan webbplats

Senast publicerad 2018-12-10