2020-06-24

Ändrad tidplan för antagning till gymnasieskolor i Stockholmsområdet

Tidplanen för gymnasieantagningen har ändrats av kommunförbundet Stortsthlm. Förändringen berör dig som ansökt till gymnasium i samtliga Stockholmskommuner.

Du som ansökt om gymnasieplats i Stockholmsområdet får besked först den 8 juli. Eventuellt erbjudande om plats behöver besvaras senast den 20 juli. Första reservantagningen publiceras den 4 augusti. Den andra reservantagningen publiceras den 12 augusti. Efter detta tar respektive gymnasieskola över reservantagningen.

Om du sökt till gymnasium i Sörmland berörs du inte av ändringen.

Studie- och yrkesvägledning under sommaren

För elever på Frejaskolan kommer studie- och yrkesvägledaren Linda Forselius finnas tillgänglig för frågor under sommaren. Kontaktuppgifter hittar du under relaterad information.

För elever på introduktionsprogrammet kommer Mandala Fager att arbeta den 9 och 10 juli. Berörda elever kommer få ytterligare information. Kontaktuppgifter hittar du under relaterad information.

Studie- och yrkesvägledaren inom kommunens aktivitetsansvar, Tove Kvarnmalm Aspgren, finns tillgänglig från den 5 augusti. Kontaktuppgifter hittar du under relaterad information.