2019-05-24

Ännu mer skapande skola!

Förskolor samt barns och elevers eget skapande prioriteras när Kulturrådet fördelade 175 miljoner kronor till förskolor och grundskolor för nästa läsår. Gnesta kommun har beviljats ett bidrag på 435 000 kr.

För elfte året fördelar Kulturrådet pengar till landets kommunala och fristående skolor via deras huvudmän. Då förskolan prioriterats så får grundskolan inte lika mycket pengar som tidigare år. Men samtidigt prioriteras de kommuner som nu långsiktigt börjat fördjupa sitt arbete med konstnärliga uttryck i skolan. Skapande skola har gått från att gälla högstadiet år 2008 till att omfatta hela grundskolan. Sedan 2015 också förskolan. Av bidraget på 435 000 kronor är 135 000 kronor öronmärkta för just förskolan i Gnesta kommun. För att ta del av hela fördelningen, se relaterad info.

Ett garanterat grundutbud av kultur

Med tanke på att Barnkonventionen blir lag nästa år, ska huvudmännen garantera ett grundutbud av kultur för sina barn och elever. Skapande skolas projektmedel är endast komplement för att kunna fördjupa och utveckla sig inom konstområdena. Bidraget kan alltså inte finansiera sådant som ska ingå i skolans ordinarie verksamhet enligt gällande styrdokument såsom digitalisering, programmering, media- och informationskunnighet (MIK), inköp av utrustning med mera. Skapande skola verksamheten ska utgå från konstområden och syfta till att öka det egna skapandet.

Senast publicerad 2019-07-09