2018-05-02

Ansök om skolskjuts via vår e-tjänst

Nu kan du ansöka om skolskjuts digitalt. E-tjänsten för ansökan om skolskjuts för elever i åk F-9 är öppen från och med idag.

Har du som vårdnadshavare inte fått erbjudande om skolskjuts hemskickat under april månad, har vi gjort bedömningen att ditt barn inte har rätt till skolskjuts utifrån grundläggande bedömningsgrunder.

Om du anser att denna bedömning är felaktig och vill att det görs en ny prövning, behöver du göra en ansökan om skolskjuts. Detta gäller även om ditt barn har behov av skolskjuts utifrån särskilda skäl eller växelvis boende. Likaså gäller det dig som har barn i grundsärskolan utanför Gnesta kommun.

Du ansöker om skolskjuts digitalt genom kommunens e-tjänst Skolskjutsansökan för grundskola. En ansökan om skolskjuts ska göras inför varje nytt läsår.

Här hittar du e-tjänsten för ansökan om skolskjuts.länk till annan webbplats

Senast publicerad 2018-05-17