2023-03-30
Peter Forsberg, rektor på Frejaskolan i Gnesta

Peter Forsberg, rektor på Frejaskolan i Gnesta

Antalet sökande till Frejaskolan ökar

För första gången på väldigt länge är det jämnt mellan Frejaskolan och Dansut när det gäller antal sökande till förskoleklass. Vi har pratat med Peter Forsberg, rektor på Frejaskolan, om vad framgången beror på.

Anledningen till framgången beror, enligt Peter, på flera faktorer. Dels att förtroendet för skolan har ökat, dels att skolledningen de senaste läsåren konsekvent hållit sig till en modell med fyra strategier: Tydlig ledning och styrning, offensiv rekrytering, systematiskt kvalitetsarbete och att utveckla undervisningsskicklighet.

– Vi har lagt mycket tid och kraft kring att utveckla kvaliteten i undervisningen, vilket successivt har gett effekt som gynnat elevers välbefinnande, lärande och utveckling, säger Peter.

Vidare har Frejaskolan valt att behålla samma grundskollärare från förskoleklass till årskurs 3. Det har skapat trygghet för eleverna och gett positiva effekter, vilket kan vara en av anledningarna till att fler vårdnadshavare nu väljer Frejaskolan redan från förskoleklass.

Positiv rapport

Ytterligare en faktor till det ökande antalet sökande kan bero på Skolinspektionens senaste rapport där Frejaskolan får höga betyg på hur skolan styrs och att skolan i hög utsträckning tillgodoser eleverna en undervisning som gynnar alla, men i synnerhet elever med neuropsykiatriska svårigheter.

 – Sammantaget är min uppfattning att tilliten och förtroendet för Frejaskolan har ökat, och det är jättekul att vi nu har fler som känner sig trygga med att välja Frejaskolan, säger Peter.