2018-03-27

Besked om förskoleklass vecka 14

Kommunen arbetar nu med placeringarna av barn i förskoleklass vid Gnestas kommunala skolor inför HT18.

Vi hade hoppats att kunna skicka ut besked om placering  27 mars, men detta datum behöver senareläggas. Besked om placering kommer att skickas till vårdnadshavarna senast fredag 6 april.

Senast publicerad 2018-03-27