2020-03-23

Besked om placering i förskoleklass

Nu är placeringarna i förskoleklass för läsåret 2020/2021 klara. Vårdnadshavare till barn som ska börja i förskoleklass i höst kan nu se sitt besked om i vilken skola barnet ska börja.

Besked om placering hittar du i e-tjänsten för ansökan om plats. Besked skickas även ut per e-post eller med brev.

Vad händer nu?

När du sett ditt besked behöver du inte göra något mer. Du behöver alltså inte gå in och tacka ja för att behålla din plats. Information inför skolstart kommer lämnas av skolan senare i vår.

Om ditt barn går i förskola i dagsläget och ska gå på fritidshem till höstterminen, ska du inte säga upp din förskoleplats. Förskoleplatsen övergår automatiskt till plats i fritidshem i augusti.

Höstterminen börjar måndag 17 augusti.