2021-03-16
Enkel illustration av en skola, mot lila bakgrund.

Besked om placering i förskoleklass i kommunens grundskolor

Nu är placeringarna i förskoleklass för läsåret 2021/2022 klara. Vårdnadshavare till barn som ska börja i förskoleklass i höst, och ansökt om plats i våra kommunala grundskolor, kan nu se sitt besked om i vilken skola barnet ska börja.

Besked om placering hittar du i e-tjänsten för ansökan om plats. Besked skickas även ut med brev.

I år har cirka 94 procent av alla som ansökt om plats i förskoleklass har fått sitt förstahandsval. Då fler ansökt om plats på Dansutskolan än skolan har möjlighet att ta emot, har ett urval dock behövt göras för den skolan. För att göra detta urval, tillämpar vi den relativa närhetsprincipen. Det innebär att vi mäter avståndet från barnens hem till den önskade skolan och till den närmaste alternativa skolan. Avståndet till den alternativa skolan minus avståndet till den önskade skolan ger ett värde som ansökningarna rangordnas efter. Om flera får samma uppmätta värde tillämpar vi lottning för att avgöra rangordning.

Vad händer nu?

När du fått ditt besked behöver du inte göra något mer. Information inför skolstart kommer lämnas av respektive skola senare under våren.

Om ditt barn går i förskola i dagsläget och ska gå på fritidshem till höstterminen, behöver du inte säga upp din förskoleplats. Förskoleplatsen övergår automatiskt till plats i fritidshem i augusti.

Höstterminen börjar onsdag den 18 augusti.