2022-03-07
Enkel illustration av en skola, mot lila bakgrund.

Besked om placering i förskoleklass i kommunens grundskolor

Nu är placeringarna i förskoleklass för läsåret 2022/2023 klara. Vårdnadshavare till barn som ska börja i förskoleklass i höst, och ansökt om plats i våra kommunala grundskolor, kan nu se sitt besked om i vilken skola barnet ska börja.

Besked om placering hittar du i e-tjänsten för ansökan om plats. Om du inte kan se ditt besked i e-tjänsten kan det bero på att båda vårdnadshavarna ännu inte formellt godkänt ansökan i e-tjänsten.

I år har alla som ansökt om plats i förskoleklass fått sitt förstahandsval.

Vad händer nu?

När du fått ditt besked behöver du inte göra något mer. Information inför skolstart kommer lämnas av respektive skola senare under våren.

Om ditt barn går i förskola i dagsläget och ska gå på fritidshem till höstterminen, behöver du inte säga upp din förskoleplats. Förskoleplatsen övergår automatiskt till plats i fritidshem i augusti.

Höstterminen börjar torsdag den 18 augusti.