2023-03-27
Enkel illustration av en skola, mot lila bakgrund.

Besked om placering i förskoleklass i kommunens grundskolor

Nu är placeringarna i förskoleklass för läsåret 2023/2024 klara. Vårdnadshavare till barn som ska börja i förskoleklass i höst, och ansökt om plats i våra kommunala grundskolor, kan nu se sitt besked om i vilken skola barnet ska börja.

Besked om placering hittar du i e-tjänsten för ansökan om plats. Besked skickas även ut via post. Om ditt barn inte fått plats på den skola ni önskat kommer ni att få ett placeringsbeslut via post.

Vad händer nu?

När du fått ditt besked behöver du inte göra något mer. Du behöver alltså inte gå in och tacka ja för att behålla din plats. Information inför skolstart kommer att lämnas av respektive skola senare i vår. Om ditt barn inte fått plats på den skola ni önskat kan ni välja att överklaga beslutet.

Om ditt barn går i förskola i dagsläget och ska gå på fritidshem till höstterminen, behöver du inte säga upp din förskoleplats. Förskoleplatsen övergår automatiskt till plats i fritidshem i augusti.

Höstterminen börjar måndag den 21 augusti.