2018-05-04

Dags att söka stipendier

Gnesta kommun erbjuder elever inom grundskolan som är folkbokförda i kommunen, möjlighet att söka stipendie från Gnesta kommuns stipendiestiftelse.

Fördelning sker inom följande områden:

  • Teater, musik eller annan kulturell verksamhet
  • eller inriktning mot gymnastik eller idrott 
  • eller inriktning mot fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk grundskola

Ansökan ska bl. a innehålla en kort presentation av dig själv, intyg om nuvarande studier.
Särskild ansökningsblankett ska användas.

Här finns ansökningsblanketten att skriva ut.PDF

Denna kan också erhållas från Barn- och utbildningsförvaltningen, Therese Andersson via mail.
Skicka mail till Therese Anderssonlänk till annan webbplats

Skicka ansökan till Gnesta kommun, Barn och utbildningskontoret, 646 80 Gnesta,
senast den 25 maj 2018.

Senast publicerad 2018-05-04