2017-04-18

Dags för enkätundersökning om förskola, skola och fritidshem!

Vårdnadshavare till barn i förskolan samt till elever i åk 2, 5 och 8 kommer inom kort att få möjlighet att besvara en enkät om verksamheten i förskola respektive skola/fritids. Enkäten genomförs av företaget CMA på uppdrag av Barn- och utbildningsförvaltningen. Enkäten kommer i första hand att skickas ut per e-post, men om man inte tidigare har angett någon e-postadress, kommer en pappersenkät att skickas ut.

Svaren är ett mycket viktigt underlag för förskolornas, skolornas och förvaltningens kvalitetsarbete, och Barn- och utbildningsförvaltningen hoppas därför att så många som möjligt tar sig tid att besvara enkäterna. En sammanfattning av de övergripande resultaten kommer att publiceras på kommunens hemsida i början av sommaren.

Samtliga kommunala förskolor och skolor deltar i undersökningen. Dessutom deltar de fristående verksamheterna förskolan Grinden, Gnesta Waldorfförskola och Gnesta Waldorfskola.

Senast publicerad 2017-04-18