2018-11-08

Dags för Skapande Skola 2019-2020

Är du professionell kulturutövare och har en idé om ett Skapande Skola-projekt du vill genomföra i förskolan eller grundskolan i Gnesta kommun? Nu är det tid att inkomma med ett prospekt om vad du vill göra.

Nu öppnar vi intresseanmälan för Skapande Skola-projekt 2019-2020. Nytt för i år är att vi också tar emot ansökningar för förskolan! Professionella kulturutövare får nu lämna in prospekt kring sitt Skapande Skola-projekt. Prioriterade årskurser inom grundskolan för Skapande Skola är årskurs förskoleklass, 3, 5 och 8. Vi tar emot prospektförslag fram till måndagen den 3 december.

Torsdagen den 6 december får ni möjlighet att träffa representanter från kommunen som arbetar med Skapande Skola för att visa upp och förklara vad ert projekt går ut på. Tider för detta meddelas veckan innan. Även om du inte kan delta detta datum är du välkommen att skicka in en ansökan. Beslut om vilket Skapande skola-projekt som blir av eller inte sker i maj 2019 efter att Kulturrådet delger sitt beslut om fördelning av medlen till Skapande Skola. Se relaterad info.

Prospektet måste innehålla

Deltagande kulturaktörer

 • CV på utbildning och arbetslivserfarenhet.
 • kontaktuppgifter.

Projektets innehåll

 • beskriv den Konstnärliga inriktningen.
 • beskriv mål och syfte.
 • beskriv elevernas delaktighet i det konstnärliga skapandet.
 • beskriv hur har ni tagit hänsyn till tillgänglighetsperspektiv, (barn med funktionsnedsättningar, jämställdhet och hbtq- samt mångfalds och interkulturellt perspektiv).
 • beskriv hur projektet tänker kring möjlighet för elever och lärare att fortsätta arbetet på egen hand med Skapande skola-projektet = långsiktigt lärande.
 • beskriv hur projektet möjliggör elevinflytande av att utforma Skapande skola-projektet.

Projektets tidsåtgång

 • längd på projektet.
 • förberedelsetid på plats.
 • efterarbetstid på plats.
 • antal gånger.
 • vad krävs av lärare och elever utöver projektsträffarna.

Projektets målgrupp och hur många elever som kan delta i projektet

 

Fysiska förutsättningar

 • krav på lokal (scenyta, antal sittplatser, bänkar, gympasal, slöjdsal).
 • krav på elektricitet.

Kostnader

 • kostnader för löner.
 • kostnader för eventuella resor och övernattningar.
 • materialkostnad, max 20 % av totalkostnaden.

Senast publicerad 2018-11-21