2020-05-12

Delta i enkäten om förskolan och skolan

I våra förskolor och skolor pågår ett ständigt utvecklingsarbete. En viktig del av detta är den enkätundersökning vi genomför varje år. Var med och besvara den för att bidra till att förskola, skola och fritidshem i Gnesta blir ännu bättre!

Enkätundersökningen genomförs bland vårdnadshavarna till samtliga barn i förskolan samt till vårdnadshavare och elever i årskurs 2, 5 och 8. På grund av Kvarnbackaskolans storlek genomförs enkätundersökningen där i fler årskurser.

Enkäten besvaras digitalt

Information om enkäten skickas i första hand ut via e-post till vårdnadshavarna. Om du har flera barn i förskolan och skolan kan du få flera enkäter. Om barnets båda vårdnadshavare bor på samma adress ska de besvara enkäten gemensamt. Bor vårdnadshavarna på separata adresser skickas varsin enkätundersökning ut. Enkäten besvaras digitalt och finns på svenska, engelska, arabiska, tigrinja och farsi.

Eleverna kommer ges tillfälle att besvara enkäten under särskilt avsatta tider under skoldagen.

Resultaten är en del av utvecklingsarbetet

Resultaten från enkäten är en viktig del i vårt systematiska kvalitetsarbete. Genom svaren får vi reda på både vad som fungerar bra och vad som behöver utvecklas. Vi hoppas därför att du som får enkäten har möjlighet att besvara den och på så sätt bidra till en ökad förståelse för hur våra verksamheter fungerar!