2018-08-17

Det föräldrafria nätet

Vad möter barn och unga på nätet? Välkommen till en viktig och tankeväckande föreläsning med Maria Dufva. Föreläsningen är gratis, vi hoppas att alla vårdnadshavare har möjlighet att delta.

Eleverna har många erfarenheter av nätet, i skolan vill vi rusta dem för att kunna hantera det som möter dem. Den 27 till 30 augusti kommer alla elever i åk 4-9 i kommunens skolor att delta i pass med Maria Dufva om nätet, social medier och hur vi kan förhålla oss till det. För vårdnadshavare och övriga intresserade är ni varmt välkomna till Elektrons A-sal följande dagar:

  • Måndag den 27 augusti, klocklan 18.00-20.00 Elektron A-salen
  • Torsdag den 30 augusti, klockan 18.00-20.00 Elektron A-salen

Vi vill arbeta med en respektfull samtalston på nätet, en mötesplats som vi vuxna har svårt att överblicka och påverka. Vi ser en styrka i att vårdnadshavare, elever och skola arbetar tillsammans kring nätet, satsningen med Maria Dufva är en start. Vi är övertygade om att det kommer att bli en intressant och lärorik kväll. Vid frågor går det bra att kontakta Kerstin Andersson på telefon: 0158-27 54 33

Varmt välkommen!

Senast publicerad 2018-08-17