2019-06-19

Enkätresultaten för förskolan och skolan

Varje år genomför vi en enkätundersökning bland vårdnadshavare till samtliga barn i förskolan samt till vårdnadshavare och elever i årskurs 2, 5 och 8. Nu är resultaten för årets elev- och vårdnadshavarenkät här.

Stadig förbättring av förskolans resultat

Fyra av fem vårdnadshavare till barn i förskolan är nöjda med verksamheten och skulle rekommendera sitt barns förskola till andra. Det är ett av flera positiva resultat från förskolans enkätundersökning, som visar att vårdnadshavarna är nöjda med det mesta i förskolan. Dessutom förbättras resultaten över tid, vilket är resultatet av ett strukturerat och systematiskt kvalitetsarbete där ledning och personal aktivt arbetar med att identifiera sätt att utveckla och förbättra verksamheten.

— Det är roligt att se att förskolorna har så fina resultat. Förskolorna arbetar medvetet och aktivt med att utveckla förskolan och jag är imponerad över den kontinuerliga förbättring som sker, säger Christina Thunberg, förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen.

Grundskolans resultat

Skolornas resultat i enkätundersökningen visar inte på samma utveckling. Nöjdheten med skolan är relativt hög bland eleverna i årskurs 2, men sjunker i årskurs fem och är låg bland elever i årskurs 8. Att öka andelen elever som är nöjda och trivs i skolan och tycker att undervisningen är stimulerande är ett prioriterat område.

— Vi fortsätter arbetet med att öka antalet behöriga lärare i våra grundskolor tillsammans med fokus på undervisningens kvalitet. Utifrån våra låga resultat har vi medvetet satsat på att nyrekrytera skickliga pedagogiska ledare i rektorsrollen, säger Christina Thunberg.

Förskolornas och skolornas ledning har redan påbörjat sitt analysarbete av resultaten och kommer fortsätta att arbeta med enkätresultaten inför höstterminens start.

— Den enskilt viktigaste faktorn för att förbättra skolresultaten är skolornas förmåga att rekrytera legitimerade lärare som är nyfikna och villiga att utveckla sin egen undervisning. En fungerande undervisning kommer bidra till ökat välbefinnande, lärande och utveckling bland eleverna, berättar Peter Forsberg, ny rektor på Frejaskolan.

Om undersökningen

Enkätundersökningen genomfördes i förskolan och skolan under vecka 13-17. Undersökningen bestod av enkäter med frågor riktade till målgrupperna vårdnadshavare till samtliga barn i förskolan, elever i årskurs 2, 5 och 8 och deras vårdnadshavare samt till barn på fritidshem (årskurs 2) och deras vårdnadshavare.

Senast publicerad 2019-06-19