2023-06-15

Erbjudanden om skolskjuts på ingång

Denna vecka kommer erbjudanden om skolskjuts skickas ut med post till dig som är berättigad det. Du som blir erbjuden måste tacka ja eller nej. Håll utkik i brevlådan!

Elever i förskoleklass, grundskolan eller i grund- och gymnasiesärskolan kan ha rätt till skolskjuts. Skolskjuts innebär resa med buss eller taxi från hemmet till skolan och tillbaka.

Du kan läsa svar på vanliga frågor och om hur vi gör bedömningen i våra riktlinjer för skolskjuts, se relaterad information.