2018-09-21

Fågeldansens förskola är invigd

Förskolan Fågeldansen i Gnesta

Den 18 september invigdes den nya förskolan med tal, bandklippning, tilltugg, sång och fågeldans. Lite högtidligt som det ska vara på en invigning.

Bygget av den nya förskolan påbörjades i början av året och i augusti började barn och pedagoger flytta in i lokalerna. Allt var inte riktigt klart när barnen flyttade in. Sista biten gräsmatta rullades ut en timme innan invigningen.

Fågeldansens förskola kan ta emot upp till 105 förskolebarn. 78 av platserna fylls av nyss inskolade barn och barn som tidigare gått på förskolorna Skogsbäcken och Björkbacken. Övriga platser är helt nya och kommer att möta upp behovet av förskoleplatser under det närmaste året.

Förskolan har en stor och kuperad gård som ger många möjligheter för lek. Lokalerna är ljusa och planerats väl efter verksamhetens behov. I förskolans hjärta/mitt finns ett stort gemensamt torg som bland annat används som matsal.

Namnet Fågeldansen

Barnen har upptäckt många olika fåglar som finns runt sina tidigare förskolor Björkbacken och Skogsbäcken som låg i närheten av den nybyggda förskolan. Då föddes idén om att förskolans hemvister/avdelningar skulle få fågelnamn. Fågeltema med en kombination med dans – som i Dansutskolan blev passande nog Fågeldansen.

Förskolans hemvister har fått namn på de fåglar som kan kopplas till färgen på flygeln (gul, grön och röd) och som finns i förskolans närhet.
Rödhake och Domherre
Gulsparv och Talgoxen
Grönfinken och Gröngölingen

Senast publicerad 2018-09-21