2021-03-08

Förskolan Ängen stänger tillfälligt

Idag 8 mars stänger förskolan Ängen med anledning av att flera personer i verksamheten har testat positivt för covid-19. Beslutet har fattats i samråd med smittskyddsläkaren i Region Sörmland.

Stängningsbeslutet gäller till och med måndag 15 mars, därefter görs en ny bedömning av läget. Vårdnadshavare till barn på förskolan har kontaktats direkt och kommer få uppdaterad information om läget förändras.

Omsorg kommer erbjudas under tiden förskolan är stängd till barn som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd