2020-05-28
Frustuna förskolas innergård för de yngre barnen

Frustuna förskolas innergård för de yngre barnen

Förskolan Vattentornet flyttar till Frustuna

En enig barn- och utbildningsnämnd har beslutat att förskolan Vattentornets verksamhet flyttar till Frustuna förskola. Flytten blir möjlig till hösten, då delar av Frustunagården just nu renoveras för att möjliggöra utökad förskoleverksamhet i moderna lärmiljöer.

Möjligheten att flytta förskolan Vattentornets verksamhet till Frustuna förskola har utretts under våren. Det föranleds av behovet av bättre anpassade lokaler för förskoleverksamhet för både personal och barn på förskolan.

– Jag ser stora fördelar med att Vattentornets verksamhet får flytta till Frustuna förskola. På Frustuna förskola är lokalerna uppdelade i flera mindre rum, vilket ger stora möjligheter att arbeta med utvecklande lärmiljöer i mindre, temabaserade rum. Även om flytten blir till en större förskola, kommer det i praktiken bli så att barnen är i mindre barngrupper än de går i idag, berättar Anne Hedlund, rektor för förskolan Vattentornet och Frustuna förskola.

Ordförandena i barn- och utbildningsnämnden är glada över nämndens beslut att flytta Vattentornets verksamhet.

– Nämnden har tidigare i år fattat ett inriktningsbeslut om att förskolorna ska arbeta med att säkerställa att alla barn i våra förskolor befinner sig i ett mindre sammanhang merparten av dagen, i enlighet med Skolverkets Allmänna råd. Flytten till Frustuna förskola innebär mycket bättre förutsättningar för personalen att kunna göra detta, jämfört med i förskolans nuvarande lokaler, säger Linda Lundin och Anna Ekström, ordförande respektive vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Flytten är aktuell först efter sommaren, då renoveringen av lokalerna kommer vara klar. Personal från Vattentornets förskola kommer följa med till de nya lokalerna, för att på så vis bibehålla tryggheten för barnen.