2017-03-17

Förskoleklass HT17 – placeringarna klara

Arbetet med att hantera ansökningarna till förskoleklass har gått snabbare än beräknat, och placeringarna är nu klara. Glädjande nog har samtliga barn födda 2011 kunnat erbjudas den skola som vårdnadshavarna har önskat.
Beskeden till vårdnadshavarna har idag skickats ut per post, och det är också möjligt för vårdnadshavare att logga in i e-tjänsten för att se vilken skola ens barn blivit placerat på.

Senast publicerad 2017-03-17