2019-03-26

Fri pedagogisk lunch och arbetskläder i förskola och skola

Till höstterminen inför vi flera nyheter för personalen i förskolan och skolan. Det handlar om fri pedagogisk lunch för samtliga medarbetare i förskola och skola och om tillgång till arbetskläder i förskolan och fritidshem.

Från och med den 1 augusti i år kommer all personal i förskola och skola ha möjlighet att äta pedagogisk lunch kostnadsfritt. Pedagogisk lunch innebär att personalen äter lunch tillsammans med barnen och eleverna. Bland annat bidrar det till att skapa en god gruppkänsla och en trygg och lugn miljö i skolmatsalen. Dessutom ger det tillfälle till samtal och umgänge mellan barnen, eleverna och vår personal. För att de pedagogiska luncherna ska genomföras på samma sätt på alla skolor har riktlinjer tagits fram för detta.

Dessutom kommer personal i förskola och fritidshem från och med den 1 augusti få tillgång till arbetskläder för utomhusbruk. Detta för att personalens privata kläder lätt slits i samband med utelek. Tillgång till arbetskläder och kostnadsfria pedagogiska luncher har efterfrågats av våra medarbetare och tros dessutom öka kommunens attraktionskraft som arbetsgivare.

Senast publicerad 2019-03-26