2020-12-22

Fritidsgården blir helt digital och Kulturskolan ger distansundervisning

På grund av de nationella restriktioner som gäller till och med den 24 januari 2021 kommer fritidsgården bedriva digital verksamhet, medan den fysiska fritidsgården hålls stängd. Även Kulturskolans och Komteks verksamhet kommer bedrivas på distans vecka 3.

Digital fritidsgård

Från och med den 22 december 2020 fram till den 24 januari 2021 kommer Fritidsgården Chill bedriva digital verksamhet via Discord och Instagram. Den fysiska fritidsgården kommer att vara stängd under samma period. Detta kan komma att förlängas om restriktionerna kvarstår. Som komplement till fritidsgårdens digitala mötesplatser kommer personalen vid olika tillfällen även finnas utomhus för att möta barn och unga.

Distansundervisning för Kulturskolan och Komtek

Undervisningen vid Kulturskolan och Komtek startar som vanligt den 18 januari, men via distansundervisning. Distansundervisningen kommer ges till och med den 24 januari, med möjlighet till förlängning ifall restriktionerna kvarstår. Mer information om hur undervisningen kommer att ske skickas till elever och vårdnadshavare under vecka 2.