2021-11-17

Gnestas placering i Lärarförbundets rankning

Lärarförbundets rankning ”Sveriges bästa skolkommun 2021”, som jämför Sveriges kommuner utifrån statistik och kostnader, har presenterats. I årets rankning hamnar Gnesta på plats 286 bland Sveriges kommuner.

I undersökningen jämförs bland annat andel utbildade lärare och lärartäthet, genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 och resurser till undervisningen. I årets rankning ligger statistik från 2020 till grund. I rankningen dubbelviktas vissa kriterier, som Lärarförbundet bedömer som särskilt viktiga.

Ökad andel legitimerade lärare och höjda betygsresultat under 2020

Årets rankning visar att Gnesta kommun fått en högre placering för sju av de totalt tio kriterier som rankningen utgår från, jämfört med året innan. Det gäller bland annat andel utbildade lärare och lärartäthet. Det som framför allt får genomslag är effekten av den genomförda kompetensväxlingen inom grundskolan, som inneburit en markant ökning av andelen legitimerade lärare i grundskolan. Förändringen syns även inom fritidshemmen.

Bland de kriterier där Gnesta kommun tappar i rankningen återfinns bland annat det genomsnittliga meritvärdet för årskurs 9 2020. Enligt statistiken var dock meritvärdet 10 poäng högre 2020 jämfört med 2019. Vidare ökade andelen elever som gick ut nian med E i alla ämnen våren 2020 med närmare 10 procentenheter i jämförelse med 2019. I Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) analysverktyg Kolada framgår att meritvärdet för Gnesta 2020 placerar sig strax under mitten i jämförelse med samtliga Sveriges kommuner. Varför detta inte avspeglas i Lärarförbundets rankning är svårt att bedöma, då vi inte har tillgång till det mått Lärarförbundet använt.

Nu fortsätter arbetet med att höja elevernas måluppfyllelse och fortsätta säkerställa att alla elever har tillgång till skickliga, legitimerade lärare.