2020-11-10

Gnestas placering i Lärarförbundets rankning

I Lärarförbundets rankning ”Sveriges bästa skolkommun 2020”, som presenterades den 10 november 2020, jämförs Sveriges kommuner utifrån statistik och kostnader.

I undersökningen jämförs bland annat andel utbildade lärare och lärartäthet, genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 och resurser till undervisning. Statistiken är från 2019. Gnesta kommun hamnar på plats 289 bland landets kommuner.

Ökad andel legitimerade lärare och höjda betygsresultat sedan rankningens mätdatum

Likt Lärarförbundet delar vi analysen att en hög andel legitimerade lärare är nödvändigt för att skapa en bra skola. Därför har Gnesta kommun under slutet av 2019 och början av 2020 genomfört en kompetensväxling inom grundskolorna, med syfte att öka andelen legitimerade lärare i skolan.

Resultatet av denna är en markant ökad andel legitimerade lärare vid vår senaste mätning i samband med läsårets start. Detta avspeglar sig dock inte i Lärarförbundets rankning, då statistiken de utgått ifrån är från oktober 2019. I sin rankning lyfter Lärarförbundet Gnestalärarnas behörighetsgrad som en viktig anledning till den låga placeringen. Våra rektorer fortsätter att rekrytera löpande för att ytterligare öka andelen legitimerade lärare, med ett särskilt fokus på fritidshemmen.

Våra rektorer och lärare arbetar hårt för att säkerställa så goda möjligheter som möjligt för varje barn och elev att lyckas. Vid vårterminens slut i år kunde vi se att betygsresultaten för eleverna i årskurs 9 ökat jämfört med 2019. Inte heller detta avspeglas i rankningen "Sveriges bästa skolkommun 2020". Sammanfattningsvis bör Gnestas placering därför ses som ett mått på situationen 2019, inte den nuvarande.