2021-01-07
En lärare bedriver distansundervisning vid sin dator i ett klassrum

Högstadiet på Frejaskolan övergår till distansundervisning

Eleverna i årskurs 7, 8 och 9 på Frejaskolan kommer ha distansundervisning från och med måndag 11 januari till och med fredag 22 januari. Detta efter en allmän rekommendation från smittskyddsläkaren för Region Sörmland.

Alla elever som berörs av beslutet kommer få ytterligare information om distansundervisningen. Elever som bedöms särskilt sårbara för distansundervisning kommer undantas beslutet och fortsatt få sin undervisning på plats i skolan. Även dessa elever kommer få ytterligare information om detta.

Bakgrund

Region Sörmlands smittskyddsläkare rekommenderar att alla högstadieskolor i Sörmland övergår till distansundervisning under perioden 11 januari till 24 januari. Bakgrunden är den stora och ökande smittspridningen i Sörmland. Samtidigt har regeringen aviserat ett kommande beslut om att högstadiet får bedriva fjärr- och distansundervisning för att undvika trängsel i skolans lokaler eller i kollektivtrafiken. Det beslutet gäller från och med 11 januari.