2018-01-02

Information till gymnasieelever

Gymnasieelever som åker med pendeltåget (SL) kan kvittera ut terminsbiljetter som gäller vårterminen 2018 på Medborgarkontoret "Strömmen" from 2 januari 2018.
OBS! Medtag legitimation.

Senast publicerad 2018-01-02