2022-05-10
Bild på Miranda Hedbring, utbildningssamordnare och pedagog på KAA

KAA stöttar unga utan sysselsättning

Är du mellan 16-20 år och har hoppat av gymnasiet eller aldrig börjat? Då finns kommunens aktivitetsansvar, KAA, till för dig. Vi har besökt KAA-klassrummet för att se hur det fungerar.

Enligt skollagen har kommunen ansvar för att hjälpa ungdomar att komma tillbaka in i studier, eller annan sysselsättning. Den elev som slutar gymnasiet under pågående termin, eller den person som är i gymnasieålder men inte börjat gymnasiet, hamnar på en lista som KAA håller koll på. Så fort ett nytt namn dyker upp på listan kontaktar KAA personen, och bjuder in till ett kravlöst samtal om framtiden. För ungdomar som bor i Gnesta är det viktigt att veta att KAA finns och kan hjälpa till, menar Miranda Hedbring som är utbildningssamordnare och pedagog på Gnestas KAA.

— Det är viktigt att det heter ”aktivitetsansvar”, för det innebär att kommunen måste vara aktiv med att söka upp ungdomar på listan. Men ungdomar kan också själva kontakta oss via uppgifter som står på hemsidan, berättar Miranda.

Gnesta har inget eget gymnasium, så alla kommunens gymnasieelever pendlar ut ur kommunen. Men den som bedöms ha särskilda skäl kan få möjlighet att studera i KAA:s klassrum. Där läser varje elev egna kurser digitalt utifrån behov och intresse. Miranda är inte elevernas lärare, men hon finns i klassrummet där eleverna läser. Hon hjälper dem att förstå uppgifter och har kontakt med bland annat lärare, föräldrar och studie- och yrkesvägledare.

— Jag har den stora turen att hänga med ungdomarna som pluggar via KAA här i Gnesta. Jag är också den som är jobbig och ringer eller skickar sms om man är fem minuter sen, säger Miranda och ler.

Goda förutsättningar för individanpassningar

Vissa av KAA-eleverna har lämnat grundskolan utan betyg, medan andra behöver läsa in enstaka ämnen för att få en examen. KAA kan också vara en bra lösning för den som inte klarar av att läsa gymnasiet i vanlig tappning, eller som haft hög frånvaro och vill komma tillbaka till studier. Idag läser tolv ungdomar via KAA och deras skoltid är på eftermiddagar mellan halv tolv och halv fyra. Inom den ramen finns goda förutsättningar för att individanpassa, vilket enligt Miranda är viktigt för att det ska fungera.

Eleverna sitter vid separata bänkar och arbetar enskilt. Något som de, enligt elevernas utvärderingar, uppskattar mycket då de kan fokusera på sitt skolarbete.

Själen i verksamheten

Miranda säger att det roligaste med hennes jobb är samarbetet med eleverna, som ofta tycker att det är väldigt utmanande att våga testa att studera igen.

— Dessa modiga, kompetenta och inspirerande unga människor. Som de tar sig an utmaningen. Att samarbeta med dem för att bidra med verktyg och strategier så att de får visa vad de kan – det är själen i verksamheten.

Är du intresserad av KAA?

Du som är intresserad av KAA är välkommen att kontakta Miranda Hedbring, se relaterad information.