2019-04-25

Kampen för ett drogfritt samhälle

Skola, socialtjänst, polis och fritid samverkar i Gnesta kommun för att främja hälsa och förebygga riskbeteenden hos kommunens ungdomar. Nu har en skrift tagits fram till alla vårdnadshavare i Gnesta kommun.

Det är viktigt att du som vuxen reagerar om du misstänker att tonåringar i din omgivning använder eller riskerar att komma i kontakt med droger. Ju tidigare missbruk uppmärksammas, desto kortare är vägen tillbaka till ett liv utan droger.
Vi har tagit fram information som riktar sig till alla vårdnadshavare som ett led i Gnesta kommuns förebyggande arbete mot droger. Skolan, socialtjänsten, polisen och fritidsgården samverkar i arbetet mot droger och vi vill att du läser igenom denna skrift. Se relaterad info.

Vår förhoppning är att denna skrift ska kunna ge dig som vårdnadshavare lite basinformation kring droger och missbruk för att vi tillsammans ska kunna bidra till ett tryggt samhälle och stötta våra unga att inte falla in i negativt beteende. Tillsammans kan vi hjälpas åt för att skapa en bättre, tryggare och sundare kommun.

Senast publicerad 2019-04-25