2018-01-23

Kurser för barn och unga på KomTek

Programmering på KomTek

KomTek är en kommunal teknik- och entreprenörskola. Här kan barn och unga gå på fritidsverksamhet, likt den kommunala kulturskolan, fast med teknik.

Under våren erbjuder KomTek två kvällskurser. En för barn 6-9 år i programmering med Blue Bot. En kurs för barn 10-12 år i programmering med scratch.

Under sportlovet erbjuder KomTek korta kurser för barn och unga 9-15 år. LEGO Vetenskap för barn 9-12 år, Makey Makey för barn och unga 10-13 år och LEGO-Challenge för ungdomar 13 -15 år.

Läs mer på gnesta.se/komtek

Senast publicerad 2018-01-23