2021-05-05
Målarpenslar i olika färger.

Mer kultur till skolorna

För trettonde året i rad fördelar Kulturrådet pengar till landets skolor. Gnesta kommun beviljats ett bidrag på 585 225 kr till Skapande skola för läsåret 2021/22.

För trettonde året fördelar Kulturrådet pengar till landets skolor via deras huvudmän. Det här statsbidraget gör att konst och kultur integreras i grundskolan på lång sikt. Kulturrådet fördelar drygt 196 miljoner kronor för kulturinsatser i landets grundskolor för nästa läsår. Tack vare regeringens förstärkning på 25 miljoner kronor för 2021 innebär det en ökning per elev mot tidigare år.

Gnesta kommun har beviljats ett bidrag på 585 225 kr vilket är ett betydligt större bidrag jämfört med tidigare år.

Ett garanterat grundutbud av kultur

Skapande skola bidrar till att elever får större möjligheter till eget skapande genom möten med professionella kulturaktörer och kulturverksamheter. Detta bidrag stärker elevernas tillgång till kulturens alla uttrycksformer. Bidraget kan inte finansiera sådant som ska ingå i skolans ordinarie verksamhet enligt gällande styrdokument såsom digitalisering, programmering, media- och informationskunnighet (MIK), inköp av utrustning med mera. Skapande skola ska utgå från konstområden och syfta till att öka det egna skapandet.