2020-08-10

Minskad trängsel vid skolstart

Nu drar höstterminen snart igång och sommartidtabellerna för kollektivtrafiken slutar gälla den 17 augusti. För att minska trängsel sätts extrabuss in mellan Gnesta och Nyköping på morgonen.

Sommarlovet börjar gå mot sitt slut och skolstarten är snart här. I samband med skolstarten, den 17 augusti, sätts en extrabuss in på linje 759 mellan Gnesta och Nyköping för att minska risken för trängsel ombord. Extrabussarna som körs i kollektivtrafiken kan se annorlunda ut och därmed inte vara ljusgröna med Sörmlandstrafikens logga på.

Från och med den 17 augusti kommer regionaltågen att gå hela vägen till Stockholms central och inte vända i Flemingsberg. Du som åker regionaltåg kommer därmed inte behöva byta till pendeltåg i Flemingsberg om du ska åka till Stockholms central.

Ny tidtabell från den 17 augusti

Efter 17 augusti blir det också en del justeringar i tidtabellen för SL:s pendeltåg på linjen Gnesta-Södertälje C. Bland annat tidigareläggs första avgången till Södertälje på lördagar och söndagar så att pendlare kan nå sina arbetsplatser i Södertälje i god tid innan kl 7.00 även på helgerna.

Om du kan bör du fortsättningsvis använda alternativa färdmedel än kollektivtrafiken för att minska risken för trängsel ombord. Mer om hur du kan planera din resa, se relaterad info.