2018-02-19

Nästa steg i bygget av nya förskolan

Illustationsbild av den nya förskolan vid Dansut

19 och 20 februari, sportlovets första dagar, kommer hela bottenplattan för huset att gjutas. Det innebär det kommer att åka många betongbilar till och från bygget under just dessa dagar.  Betongbilarna måste ha fri infart för att hålla kvalitén på betongen.

Om bygget av nya förskolan

Den nya förskolan kommer att kunna erbjuda 110 förskoleplatser. 70 av dessa kommer att fyllas av de barn som idag går på Skogsbäcken och Björkbacken. Övriga 40 platser är helt nya och kommer att möta upp det behov av förskoleplatser som finns framöver i vårt Gnesta som växer. Gnesta förvaltnings AB leder byggprojektet och företaget som bygger är Sjötorps Hus AB.

Byggbodar och annat som behövs för bygget behöver ta skolans parkering i anspråk. Tillfälliga parkeringsmöjligheter kommer att upprättas utmed vägarna i närheten av skolan under byggtiden. De kommer att finnas på plats inom några dagar. Vi hoppas på er förståelse till dess.

Förenklad tidplan

Under januari och februari kommer att markarbeten göras och bottenplattan gjutas. Huset planeras stå på plats i april. Efter det börjar det invändiga arbetet. Under sommarlovet kommer de större markjobben för förskolegården göras. Beräknad inflytt i huset vid skolstart.

Senast publicerad 2018-02-19